กิจกรรมรับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2560

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2560 ระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสุรวิทยาคาร ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2560 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ซึ่งมีนายจำลอง ผู้สมเก่า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ เป็นประธานคณะกรรมการครั้งนี้ โดยมีผู้บริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากรและนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ กิจกรรมรับการประเมินจัดขึ้น ณ หอประชุมสุรวิทยาคาร  คลิกดูภาพกิจกรรม

index
DSC 0701
DSC 0667
DSC 0002
DSC 0679
DSC 0696
DSC 0664