เกี่ยวกับผู้แต่ง

ประวัติส่วนตัว

“ชิงภูมิ ชัยศีข์ร” เป็นนามปากกาของนายชิงชัย บัณฑุพาณิชย์  ครูสอนวิชาสังคมศึกษา โรงเรียนสุรวิทยาคาร อ.เมือง จ.สุรินทร์

ภูมิลำเนา

เกิดที่ ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

การศึกษา

จบชั้น  ม.ศ. 5  ที่โรงเรียนวัดสุทธิวราราม  ยานยาวา  กทม.

จบปริญญาตรี (กศ.บ.) จาก มศว.บางแสน (ม.ฐูรพาในปัจจุบัน)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *